Instagram Facebook
ivfriga@ivfriga.eu Pierakstīties
ivfriga@ivfriga.eu Pierakstīties
ivfriga@ivfriga.eu Pierakstīties

Videonovērošana

SIA "iVF Riga" sniedz informāciju attiecībā uz tās telpās veikto videonovērošanu:

Pārzinis: SIA "iVF Riga", reģistrācijas numurs: 40103352569, juridiskā adrese: Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@ivfriga.eu

Apstrādes nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta ar mērķi nodrošināt piekļuves kontroli Pārziņa telpām un nodrošināt Pārziņa darbinieku, apmeklētāju, nomnieku un infrastruktūras drošību, kā arī lai novērstu, atklātu un izmeklētu Pārzinim, tā darbiniekiem, telpu nomniekiem un apmeklētājiem piederošu priekšmetu zādzību, kā arī novērstu vai atklātu fiziskus draudus Pārziņa, tā darbinieku, nomnieku un apmeklētāju drošībai.

Datu saņēmēji: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, trešajām personām netiek nodoti bez tiesiska pamata.

Datu nodošana uz trešo valsti: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, netiek nodoti uz trešo valsti.

Datu uzglabāšanas termiņš: personas dati, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, tiek uzglabāti 30 dienas no videoieraksta veikšanas brīža, beidzoties šim termiņam, dati tiek dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības: piekļūt saviem datiem, pieprasīt Pārzinim veikt to labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu Pārzinim, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Privātuma un sīkdatņu politika

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai SIA "iVF Riga" tīmekļa vietnē. Lasīt vairāk. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

phone

Zvaniet mums (Darba dienās 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022
mail

Pierakstīties

ivfriga@ivfriga.eu
Klienu Aptauja
 
Copyright 2024, iVF Riga.
Web izstrāde: