COVID-19 test
Instagram Facebook
info@ivfriga.lv
info@ivfriga.lv COVID-19 test
COVID-19 test info@ivfriga.lv

Specialist team

Gynekolog reproduktolog
Dr. Violeta Fodina CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker Details
Dr. Irina Kalvāne (ex Kovalova) Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker Details
Dr. Dace Melka Gynaecologist, obstetrician Details
Dr. Natalija Pozilenkova Gynaecologist, Obstetrician, Reproduction Specialist Details
Gynekolog, obstetriker Details
Dr. Julija Tarasova Gynekolog, obstetriker Details
Dr. Violeta Fodina

CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Specialitet

CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Utbildning

Från Medical Academy of Latvia. Hon specialiserade sig inom området gynekologi och obstetrik vid Postgraduate Department på Riga Stradins University och vid Postgraduate Medical Academy i Sankt Petersburg.

Uppgradering av utbildning

Fortsatte utbildningen inom området reproduktion i Finland. Var under en längre tid chef för Reproduction Clinic i Riga. Specialiserat sig på alla extrakorporeala fertiliseringstekniker, och använt de tekniker som gett framgångsrika resultat för ett stort antal graviditeter.

Förbättrar oavbrutet sina kunskaper vid europeiska reproduktionscentra och på internationella konferenser. Specialiserat sig på fertilitetsbehandling inom gynekologisk endokrinologi.

Meddelande för patienterna

Det finns en utväg i varje situation. Vi använder vår erfarenhet, kunskap och de senaste teknikerna för att vi tillsammans ska nå positiva resultat.

Dr. Irina Kalvāne (ex Kovalova)

Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Specialitet

Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Utbildning

Avlagt examen 2008 vid medicinska fakulteten, P. Stradins University i Riga. Kombinerar f.n. sitt arbete på Ava Riga-kliniken med fortsatt specialisering inom gynekologi och medicinsk utbildning på klinikavdelningen på Rigas barnbördshus.

Uppgradering av utbildning

Har dessutom skaffat sig praktiska färdigheter på ESHRE:s yrkeskurser. Förbättrar regelbundet sina kunskaper genom att gå utbildningskurser, gå på seminarier och konferenser.

Meddelande för patienterna

Har arbetat fyra år inom akutvården, förbättrat sin yrkeserfarenhet, hjälpt personer som lider av en sjukdom och personer som hamnat i hälsovådliga eller livshotande nödlägen, och löst problem i icke-normala situationer.

Dr. Dace Melka

Gynaecologist, obstetrician

Specialitet

Gynaecologist of the highest qualification, specializing in operative gynaecology, with more than 35 years of experience.

Utbildning

Regularly updates her knowledge at local and foreign conferences and congresses.

Meddelande för patienterna

A real professional in her field. A very responsive and knowledgeable doctor who will be able to help you in any complicated cases (endometriosis, uterine fibroids, infertility).

Dr. Natalija Pozilenkova

Gynaecologist, Obstetrician, Reproduction Specialist

Specialitet

Certified gynaecologist, obstetrician, reproduction specialist. Provides complete gynecological examination in reproduction, diagnosis and treatment of hormonal disorders, pregnancy and high-risk pregnancy monitoring.

Uppgradering av utbildning

Regularly participates in Latvian and international scientific conferences, advanced training courses, clinical studies.

Member of the reproductive and embryological section of the Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians. Member of the Russian Association of Human Reproduction.

Meddelande för patienterna

Has wide experience in the Gynaecological pathology department, Maternity and Surgery department, in infertility treatment.

Gynekolog, obstetriker

Dr. Julija Tarasova

Gynekolog, obstetriker

Specialitet

Gynekolog, obstetriker

Utbildning

In 2014, graduated from the Riga Stradins University, Faculty of Medicine, with the Doctor’s degree. From 2014, continues her studies at the Riga Stradins University Residence in Obstetrics and Gynecology.

Uppgradering av utbildning

From 2012 – volunteer at the Laboratory of Electron Microscopy of the Anatomy and Anthropology Institute (Riga Stradins University).

Meddelande för patienterna

Regularly improves and complements her professional knowledge by attending various courses and congresses.

Androlog
Dr. Juris Ērenpreiss MD internationellt certifierad andrologist, sexolog och sexterapeut Details
Dr. Juris Ērenpreiss

MD internationellt certifierad andrologist, sexolog och sexterapeut

Specialitet

MD internationellt certifierad andrologist, sexolog och sexterapeut

Utbildning

1998 så examinerades han från Lettlands medicinska akademi; hans specialisering är manliga könsorganstörningar och sexuell dysfunktion (andrologi). 2003 erhöll han doktorsexamen. Han utbildade sig och arbetade inom sitt område i Israel, Nederländerna och Sverige; full medlem av den europeiska akademin för andrologi.

Uppgradering av utbildning

Han är författare till vetenskapliga dokument och publikationer. Han uppdaterar aktivt sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom att delta i olika internationella konferenser, seminarier och kurser.

Meddelande för patienterna

Specialiserat sig på diagnos och behandling av manlig infertilitet, potens, erektion och hormonella störningar.

Urolog
Dr. Natalia Bozotova Urolog Details
Dr. Egita Deine Doctor – urologist Details
Dr. Georgijs Kirakozovs Doctor – urologist Details
Dr. Natalia Bozotova

Urolog

Specialitet

Certified urologist. Work experience since 1994 (Pauls Stradins Clinical University Hospital, Children's Clinical University Hospital).

Utbildning

Graduated from the Latvian Medical Academy; from 2008 to 2013 – University of Latvia residency programme in urology.

Uppgradering av utbildning

Member of the Latvian Association of Urologists. Member of the European Association of Urologists. In 2010, she did an internship at the Enfants Malades Hospital in Paris, France.

Dr. Egita Deine

Doctor – urologist

Specialitet

Doctor – urologist

Utbildning

Certified doctor – urologist

Meddelande för patienterna

Dr. Deine will accept patients every other Monday, from 15:00 to 19:00 by prior appointment to be made with the reception desk.

Provides consultations. Treats chronic diseases, urinary tract inflammation, diagnoses and treats STDs in women and men, consults on prostate problems (prostatitis, adenoma);

Kidney diseases. She also provides consultations to pregnant women suffering from urinary incontinence.

Performs urological operations: excision of formations; plastic repair of spermatocele; plastic repair of hydrocele; plastic repair of Frenulum Breve; varicocele with a scrotal approach; correction of urinary incontinence; excision of the urethral outer opening polyp; excision of periurethral cyst; vasectomy.

Dr. Georgijs Kirakozovs

Doctor – urologist

Specialitet

Doctor – urologist

Utbildning

In 2016, he graduated from the Faculty of Medicine of the University of Latvia and obtained a doctor's degree. Since 2016, he has been studying in the University of Latvia residency programme "Urology".

Uppgradering av utbildning

Work experience Riga Hospital No. 1, Children's Clinical University Hospital, association "Dr. Clown”.

Ultraljudspecialist
Dr. Natalija Vedmedovska Medicine doktor, gynekolog och obstetriker, prenatal ultraljudsspecialist Details
Dr. Nelli Rožina Ultrasound specialist, Diagnostic radiology specialist Details
Dr. Natalija Vedmedovska

Medicine doktor, gynekolog och obstetriker, prenatal ultraljudsspecialist

Specialitet

Medicine doktor, gynekolog och obstetriker, prenatal ultraljudsspecialist

Utbildning

Avlagt examen som med. dr vid Medical Academy of Latvia. Erhöll 2011 MD/PhD vid Riga Stradins University

Dr. Nelli Rožina

Ultrasound specialist, Diagnostic radiology specialist

Specialitet

Ultrasonography specialist, certified radiologist – diagnostician

Utbildning

In 2010, she graduated from Riga Stradins University and obtained a doctor's degree. In 2017, she completed residency programme in radiology diagnostics at Pauls Stradins Clinical University Hospital (PSKUS)/Riga Stradins University (RSU). Member of the Latvian Association of Radiologists.

Uppgradering av utbildning

Regularly updates her knowledge in various courses, seminars, participates in conferences in Latvia and abroad.

Meddelande för patienterna

Broad-based ultrasonography specialist (ultrasound examinations of abdominal organs, kidneys, bladder, thyroid, mammary glands, lymph nodes, soft tissues, joints).

Endokrinolog
Dr. Tatjana Zaķe Endocrinolog Details
Dr. Tatjana Zaķe

Endocrinolog

Specialitet

Endocrinologist

Utbildning

2007 – 2013 – Riga Stradins University, doctor's degree
2013 – 2016 – Riga Stradins University, certified internist
2016 – 2019 – Riga Stradins University, certified endocrinologist
2014 – 2018 – Riga Stradins University, Department of Doctoral Studies, programme “Medicine”
Since 2012 – Riga Stradins University, lecturer at the Faculty of Medicine
2018 – present – Project "Interaction of External and Genetic Factors in the Mechanisms of Immunological Development of Thyroid Autoimmune Diseases", researcher. Latvian Science Council grant lzp-2018/2-0059

Uppgradering av utbildning

Author of several scientific publications. Her research is related to autoimmune thyroid diseases such as Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease. Regularly updates her professional knowledge in international scientific conferences and congresses. Member of the Latvian Association of Endocrinologists and the European Association of Endocrinologists.

Meddelande för patienterna

Advises patients with diabetes and carbohydrate metabolism disorders, thyroid, adrenal and pituitary diseases, gestational diabetes, polycystic ovary syndrome, suspected secondary arterial hypertension, calcium metabolism disorders and osteoporosis, obesity and other endocrine disorders.

Onkolog kemoterapeut
Dr. Marina Babuškina Oncolog kemoterapeut Details
Dr. Marina Babuškina

Oncolog kemoterapeut

Specialitet

Oncolog kemoterapeut

Utbildning

Graduated from Riga Stradins University in 2016 and obtained a doctor's degree. In 2016, she joined the University of Latvia residency programme in oncology and chemotherapy; clinical base at Pauls Stradins Clinical University Hospital. Since 2018 – member of the Latvian Association of Oncologists and Chemotherapists. Since 2017 – member of the European Society of Medical Oncologists (ESMO).

Uppgradering av utbildning

Actively participates in events organized by the ESMO, such as ESMO Preceptorship Courses on different cancer sites; Masterclass events organized by the European School of Oncology.

Immunolog, dermatolog
Dr. Natālija Gerula Certified doctor immunologist, dermatologist, venereologist Details
Dr. Natālija Gerula

Certified doctor immunologist, dermatologist, venereologist

Specialitet

Certified doctor immunologist, dermatologist, venereologist

Utbildning

Graduated from the Mechnikov Leningrad Medical Institute and obtained the specialty of a doctor. University of Latvia, Faculty of Medicine. Certified immunologist and dermatologist. Extensive experience and many years of practice in the field of dermatology, immunology, cosmetology, venereology.

Uppgradering av utbildning

 • with secondary immunodeficiency;
 • who get ill often;
 • with autoimmune diseases (i.e., skin, mucous membranes, alopecia areata);
 • with opportunistic infections (herpes virus group, i.e. Herpes simplex, Herpes progenitalis, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, papillomatous viruses; in chronic urogenital infections – chlamydia, recurrent urea and mycoplasmosis);
 • with allergodermatoses and atopy.

Meddelande för patienterna

Member of the Latvian Association of Dermatologists and Cosmetologists, Member of the Latvian Association of Immunologists.

Medicinsk genetiker
Dr. Liene Korņejeva Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik Details
Dr. Aigars Dzalbs Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker Details
Dr. Ieva Grīnfelde Specialist inom genetik Details
Dr. Liene Korņejeva

Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik

Specialitet

Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik

Utbildning

Avlagt examen 2003 vid medicinska fakulteten, P. Stradins University i Riga, Lettland

Meddelande för patienterna

Genetisk rådgivning är nödvändig i följande fall:

 • upprepade missfall
 • om parets barn föddes med en genetisk sjukdom
 • om det fanns fall av genetisk sjukdom i familjens sjukdomshistoria
 • om resultat från gensållning hade ändrats under graviditeten; om ultraljudsundersökningen upptäckt problem med barnets hälsa, som kan vara kopplat till genetisk sjukdom
Dr. Aigars Dzalbs

Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker

Specialitet

Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker

Utbildning

Examen från Fakultetet för Medicin, Universitetet i Lettland med Medicinsk Doktorsexamen 2005. Avslutade programmet för vidare studier i Medicin med kvalifikation i Medicinsk Genetik 2010. Doktorsexamen från Studie Program i medicin 2013. Avslutade program av vidare studier i Medicin med kvalifikation i Immunologi 2014.

Uppgradering av utbildning

Tar regelbundet del vid lokala och internationella konferenser och seminarier om genetik och immunologi.

Meddelande för patienterna

Mer än 10 års erfarenhet av genetisk rådgivning och klinisk cytogenetik.

Dr. Ieva Grīnfelde

Specialist inom genetik

Kirurg
Dr. Vjačeslavs Popkovs Kirurg Details
Dr. Vjačeslavs Popkovs

Kirurg

Specialitet

Surgeon

Utbildning

Graduated from the Latvian Medical Academy and obtained a doctor's degree. He continues his education at Riga Stradins University residency programme in general surgery; at the doctoral programme at Riga Stradins University and St. Petersburg Academy of Postgraduate Medicine, clinical residency in general surgery. Specialization – laparoscopic surgery.

Uppgradering av utbildning

Continues training in laparoscopic surgery in international courses in Belgium and France. Regularly participates in local and international medicine conferences and seminars. Has extensive work experience working in large hospitals in Russia and Latvia. He has been working for a long time as the chief physician of the acute surgery department and the head of the emergency department at Jūrmala Hospital.

Meddelande för patienterna

Broad profile surgeon. Has many years of experience in general and acute – emergency surgery, successfully performs both conventional and laparoscopic operations.

Akupunktur
Dr. Dmitrijs Polaks Läkare invärtesmedicin, akupunkturläkare Details
Dr. Dmitrijs Polaks

Läkare invärtesmedicin, akupunkturläkare

Specialitet

Läkare invärtesmedicin, akupunkturläkare

Utbildning

Avlagt examen som med. dr vid Riga Medical Institute. Specialistutbildning i akupunktur

Psykiater
Dr. Dace Meļķe Psykiater Details
Dr. Dace Meļķe

Psykiater

Specialitet

Psychiatrist

Utbildning

Certified doctor psychiatrist. She has graduated from Riga Stradins University and obtained a doctor's degree.

Uppgradering av utbildning

Work experience at Riga Psychiatry and Narcology Centre and the State Social Care Centre "Rīga".

Sjuksköterskor
Evita Araja Chefssjuksköterska Details
Viktorija Everte-Burve Certifierad barnmorska Details
Iveta Garkule Sjuksköterska Details
Edita Jermaļonoka Certified outpatient care nurse Details
Evita Araja

Chefssjuksköterska

Specialitet

Chefssjuksköterska

Utbildning

Avlagt examen vid P. Stradins University i Riga.

Uppgradering av utbildning

Har erhållit en filosofie kandidatexamen inom hälsovård och sjuksköterskebehörighet. För att förbättra sina yrkeskunskaper har hon deltagit i flera kurser och seminarier.

Meddelande för patienterna

Godhjärtad och sympatisk, ser alltid till att våra patienter har det bra under de olika behandlingarna.

Viktorija Everte-Burve

Certifierad barnmorska

Specialitet

Certifierad barnmorska

Utbildning

She has graduated from Riga Medical College No. 1 and obtained the qualification of a midwife, which corresponds to the fourth level of professional qualification.

She has graduated from the Faculty of Public Health and Social Welfare of Riga Stradins University and obtained the qualification of a chief midwife. She has graduated from Riga Stradins University master's programme "Health Management".

Uppgradering av utbildning

Regularly improves her professional knowledge by attending various courses, seminars and scientific conferences.

Meddelande för patienterna

She considers communication with patients to be central to healthcare processes and works to provide care at the highest level.

Iveta Garkule

Sjuksköterska

Specialitet

Sjuksköterska

Utbildning

She has graduated from Daugavpils Medical College.

Uppgradering av utbildning

Participates in various courses and seminars to improve qualification. Work experience in Great Britain (Southampton General Hospital, Acute Medical Unit).

Edita Jermaļonoka

Certified outpatient care nurse

Specialitet

Certified outpatient care nurse

Utbildning

She has graduated from Daugavpils Medical College and Riga Stradins University.

Uppgradering av utbildning

Participates in various courses and seminars to update her qualification.

Embryolog
Andris Grunskis Embryologist, Laboratory Specialist Details
Evija Pīmane (på mammaledighet) Embryolog, kvalitetschef Details
Arita Blumberga Embryolog-biolog Details
Rūta Romanosa Embryolog-biolog Details
Alise Ose Embryolog-biolog Details
Andris Grunskis

Embryologist, Laboratory Specialist

Specialitet

Embryologist, Laboratory Specialist

Utbildning

Natural sciences master's degree in biology (2010).

Uppgradering av utbildning

Regularly attends local and international seminars and trainings to upgrade his knowledge and practical skills. Competence and knowledge are confirmed by the certificate of the Senior Clinical Embryologist of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) obtained in 2017, as well as the laboratory specialist certificate obtained in 2013.

Meddelande för patienterna

The most important thing is to provide patients with the highest possible quality of treatment using all the available technologies and experience accumulated in a period of over 11 years. Sometimes it is enough to not give up.

Evija Pīmane (på mammaledighet)

Embryolog, kvalitetschef

Specialitet

Embryolog, kvalitetschef

Utbildning

Avlagt examen vid University of Latvia och har erhållit en naturvetenskaplig examen i biologi och en magisterexamen i näringsvetenskap (hälsovetenskap).

Uppgradering av utbildning

Utbyter erfarenheter med anställda vid andra kliniker. Deltar i internationella vetenskapliga konferenser och kompetenshöjande kurser i Europa och andra länder utanför Europa.

Meddelande för patienterna

Med ett stort ansvar att ta hand om alla levande celler som levereras till embryologilaboratoriet, och att noggrant genomföra en utvärdering av dem och alla standardprocedurer för att uppnå bästa möjliga fertilitetsresultat.

Arita Blumberga

Embryolog-biolog

Specialitet

Embryolog-biolog

Utbildning

Examen från Universitetet i Lettland med B.S. i biologi 2009.
Examen från Universitetet i Lettland med M.S. in Näringslära 2011.

Meddelande för patienterna

Mer än tre års yrkerserfarenhet inom området genetik och ett och ett halvt års yrkeserfarenhet inom området näringslära hos BKUS (Lettlands Kliniska Universitetsjukhus för barn)

Deltagit i olika vetenskapliga seminarier, kurser och konferenser.

Rūta Romanosa

Embryolog-biolog

Specialitet

Embryolog-biolog

Utbildning

In 2019, she obtained a bachelor's degree in biology at the Faculty of Biology of the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

The qualification of an embryologist is further upgraded by participating in various seminars and practical conferences. She has obtained a certificate by participating in various workshops in Vilnius.

Alise Ose

Embryolog-biolog

Specialitet

Embryolog-biolog

Utbildning

In 2019, she obtained a bachelor's degree in biology at the Faculty of Biology of the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

The qualification of an embryologist is further upgraded by participating in various seminars and practical conferences. She has obtained a certificate by participating in various workshops in Vilnius.

iVF Riga Genetiska center
Dr. Liene Korņejeva Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik Details
Dr. Aigars Dzalbs Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker Details
Dr. Ieva Grīnfelde Specialist inom genetik Details
Dace Serģe Chef för Genetiska Center Details
Dace Enkure Molekylär Genetiker Details
Santa Andersone Cytogenetiker Details
Una Čonka Molekylär Genetiker Details
Elza Rubena Molekylär Genetiker Details
Inita Irbe Genetiker-biologist Details
Dr. Liene Korņejeva

Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik

Dr. Aigars Dzalbs

Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker

Dr. Ieva Grīnfelde

Specialist inom genetik

Dace Serģe

Chef för Genetiska Center

Specialitet

Chef för Genetiska Center

Utbildning

Master's degree in social sciences – Riga Stradins University, Faculty of Law, professional master's programme "Law". Master's degree in social sciences – University of Latvia, Faculty of Economics and Management, European Studies. Bachelor's degree in social sciences – Riga Stradins University, Faculty of European Studies, Department of Regional Economics and Business, European Economics and Business.

Uppgradering av utbildning

Work experience 2010 – 2017 Director Orto Clinic; 2006 – 2010 Ministry of Welfare, Head of the International Agreements and Relations Division; 2004 – 2006 Head of the EU Coordination Sector of the Legal Department of the State Social Insurance Agency.

Dace Enkure

Molekylär Genetiker

Specialitet

Molekylär Genetiker, certified geneticist (medical support person)

Utbildning

Graduated from the University of Latvia in 2007; holds a bachelor's degree in biology. In 2010, she graduated from master's programme "Biomedicine" at Riga Stradins University, obtaining a master's degree in biology. In 2013, she completed the doctoral programme in medicine at Riga Stradins University.

Uppgradering av utbildning

More than ten years of experience in molecular biology and genetics. Author and co-author of a number of internationally cited publications. Participation in local and international scientific projects. Raises qualification by taking part in both Latvian and international conferences and trainings.

Member of the Latvian Human Genetics Association.

Santa Andersone

Cytogenetiker

Specialitet

Cytogenetiker

Utbildning

Graduated from the University of Latvia in 2015; holds a bachelor of science degree in biology. In 2017, she obtained a master of science degree in biology from the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

More than two years of experience in scientific research at the Latvian Biomedical Research and Study Centre. Attends conferences and seminars in Latvia.

Una Čonka

Molekylär Genetiker

Specialitet

Molekylär Genetiker

Utbildning

2016. gadā Latvijas Universitātē ieguva bakalaura grādu bioloģijā. Turpina maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē.

Elza Rubena

Molekylär Genetiker

Specialitet

Molekylär Genetiker

Utbildning

In 2019, she obtained a bachelor's degree in biology at the Faculty of Biology of the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

Work experience – assistant project manager (University of Latvia); sterilization technician (SIA "Orto klīnika"); Senior Expert in the Serology Group (scientific institute "BIOR").

Inita Irbe

Genetiker-biologist

Specialitet

Genetiker-biologist

Utbildning

Examinerad från Daugavpils Universitet med kandidatexamen i biologi 2010.

Meddelande för patienterna

Mer än tre års professionell erfarenhet av cytogenetik på Rigas Östra Universitetssjukhus.

iVF Riga Centrum för stamceller
Anna Dorondo Chef på Centrat för Stamceller, kvalitetschef Details
Elīna Vaidere Molekylär Biologist, Biotechnologist på Centrat för Stamceller Details
Marija Mihailova Molekylär Biologist, Biotechnologist Details
Marija Urbo Certifierad barnmorska Details
Dana Saukuma Administrator of the Genetics Centre and the Stem Cell Centre Details
Anna Dorondo

Chef på Centrat för Stamceller, kvalitetschef

Specialitet

Chef på Centrat för Stamceller, kvalitetschef

Utbildning

In 2015, she graduated from the University of Latvia and obtained a master's degree in chemistry; in 2019, she graduated from Riga Stradins University acquiring a master's degree in biomedicine.

Uppgradering av utbildning

Experience in scientific research in the field of chemistry and molecular biology. Participation in local and international conferences. She has completed quality management courses, both local and international.

Meddelande för patienterna

She has also obtained certificates in labour protection, project management, HR management.

Elīna Vaidere

Molekylär Biologist, Biotechnologist på Centrat för Stamceller

Specialitet

Molekylär Biologist, Biotechnologist på Centrat för Stamceller

Utbildning

In 2005, she graduated from the University of Latvia and obtained a master's degree in natural sciences. She completed her doctoral studies at the University of Latvia in 2009, specializing in molecular biology.

Uppgradering av utbildning

More than 12 years of experience in molecular biology and cell biology. Participation in both local and international conferences and courses.

Marija Mihailova

Molekylär Biologist, Biotechnologist

Specialitet

Molekylär Biologist, Biotechnologist

Utbildning

In 2002, she obtained master's degree in biology at the University of Latvia, specialising in molecular biology. In 2008, she obtained Dr. biol. degree at the University of Latvia, specialising in molecular biology.

Uppgradering av utbildning

From 2002 to 2005, worked at the Institute of Virology of the Essen-Duisburg University Hospital, where she developed a larger part of her doctoral thesis. In 2011, for a period of three months, she gained practical experience and skills in work with the method of flow cytometry at the same institute. She has attended several international schools for young scientists in immunology, biotechnology and molecular biology. Attends scientific conferences, seminars and training courses.

Meddelande för patienterna

Has obtained a certificate on the organization and safety cycles of biohazardous and potentially infectious waste management.

Member of the Latvian Biochemistry Society since 2000

Information for patients<.strong>

Experience of twenty years in scientific research in the field of molecular biology. Winner or numerous awards:

 • University of Latvia annual award “Achievements in Science” for the best doctoral thesis of 2008 (6 February 2009)
 • Latvian Academy of Sciences Young Scientists Award for Doctoral Thesis “HCV Prototype Vaccine Based on Hepatitis B Core Virus-Like Particles” (2008)
 • Latvian Academy of Sciences Young Scientists Award for scientific work “Genetic Analysis of Hepatitis B Virus” (2002)

Co-author of several scientific publications.

Marija Urbo

Certifierad barnmorska

Specialitet

Certifierad barnmorska

Utbildning

Avlagt kandidatexamen vid Paul Stradins Riga Medical University inom hälso- och sjukvård. Deltagit i Erasmusprogrammet för främjandet av ökat utbyte av studenter högskolor emellan. Som del av programmet, studerade och praktiserade vid Kuopio University Hospital och Savonia University of Applied Sciences.

Genomgick en kurs i kemi vid Paul Stradins Riga University.

Her research work was published in the 2015 collection of scientific articles of Riga Stradins University.

In 2017, she graduated from Riga Stradins University and obtained a master's degree in health sciences in nutrition.

Uppgradering av utbildning

She constantly updates her knowledge by attending scientific conferences.

Dana Saukuma

Administrator of the Genetics Centre and the Stem Cell Centre

Specialitet

Administrator of the Genetics Centre and the Stem Cell Centre

Utbildning

In 2004, she graduated from Riga Graduate School of Pedagogy and Education Management, obtaining a bachelor of social sciences degree in psychology.

Uppgradering av utbildning

Extensive experience as an administrator and salon manager, as well as experience in a pre-school educational institution.

Internationella avdelningen
Dr. Violeta Fodina CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker Details
Jelena Silkalna Direktör för iVF Riga infertilitetsbehandlingsklinik; Chef för Internationella avdelninge Details
Marina Valetko Patientsamordnare Details
Nadia Hrolenko Patientsamordnare Details
Dr. Violeta Fodina

CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Jelena Silkalna

Direktör för iVF Riga infertilitetsbehandlingsklinik; Chef för Internationella avdelninge

Specialitet

Chef för Internationella avdelninge

Utbildning

Genomgått specialiserad gymnasieutbildning för obstetriker på Riga Medical College No. 1.

Uppgradering av utbildning

Deltar regelbundet i kompetensförbättringskurser och seminarier, både i Lettland och i övriga Europa.

Meddelande för patienterna

10 års professionell erfarenhet inom området patientsamordning. "Jag kommer att vara med dig hela tiden, från det första samtalet till att ditt barn föds."

Marina Valetko

Patientsamordnare

Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Framgångsrikt avslutad kurs i projektledning vid utbildnings och konsultcentret ”ABC”

Meddelande för patienterna

Mer än 5 års professionell erfarenhet inom området administration vid en medicinsk institution.

Nadia Hrolenko

Patientsamordnare

Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Högre utbildning inom området juridik, och med juristkompetens.

Uppgradering av utbildning

10 års erfarenhet av samordning av utländska och inhemska patienter samt deltagande i kurser i Europa för vilka hon erhållit ett tillbörligt certifikat.

Meddelande för patienterna

Patienten kommer att känna sig trygg och väl omhändertagen under behandlingen på vår klinik.

Administrering
Simona Seleznova Patientsamordnare Details
Nataļja Kuhare Chief Administratör Details
Olga Trokša-Traško Administratör Details
Karina Ivanova Administratör Details
Dana Saukuma Details
Simona Seleznova

Patientsamordnare

Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Genomgår just nu ett utbildningsprogram inom Turism och hotellmanagement på Turiba Universitet

Meddelande för patienterna

Många års erfarenhet som sekreterare i aktiebolaget ”Baltijas Apdrošināšanas Nams”. (Försäkringsbolag)

Nataļja Kuhare

Chief Administratör

Specialitet

Chief Administratör

Utbildning

Examen från Universitet Turiba med en kvalifikation I rättskunskap.
Tar aktiv del vid seminarier och föreläsningar för effektiv kundtjänst och administration.

Olga Trokša-Traško

Administratör

Specialitet

Administratör

Utbildning

She studied at the Trade Vocational High School and obtained the qualification of a hotel services specialist. She currently studies in the programme “Entrepreneurship” at RISEBA (Riga International School of Economics and Business Administration).

Karina Ivanova

Administratör

Specialitet

Administratör

Dana Saukuma

Marknadsföring
Lilija Agzamova Marknadsekonom Details
Anna Daņiļina Details
Lilija Agzamova

Marknadsekonom

Specialitet

Marknadsekonom

Utbildning

Avlagt examen som fil. mag. i rysk filologi vid fakulteten för Humanitarian Studies, University of Latvia

Anna Daņiļina

Ekonomiavdelning
Raisa Klimova Redovisningsansvarig Details
Irina Žukova Redovisare Details
Ilze Ķirse Redovisare Details
Raisa Klimova

Redovisningsansvarig

Specialitet

Redovisningsansvarig

Utbildning

Examen från Lettiska Universitetet, Ekonomiska fakultetet, med specialitet "Redovisning och analys av finansiell verksamhet".

Många års yrkeserfarenhet inom redovisningsområdet samt även ekonomiska analyser av företagsverksamheter.

Meddelande för patienterna

Har ett internationellt certifikat för redovisningsstandarder.

Irina Žukova

Redovisare

Specialitet

Redovisare

Utbildning

Innehar en universitetsexamen inom området lätt industri. Många års erfarenhet inom träindustri och logistik så väl som inom redovisning. Uppsöker kurser och seminarier regelbundet.

Ilze Ķirse

Redovisare

Specialitet

Redovisare

Utbildning

Examinerad från Fakultetet för Främmande språk, Lettiska Universitetet och institutet för redovisning, Lettiska Universitetet (Ekonomisk kvalifikation i redovisning).

Examinerad från Rigas Internationella Ekonomiska läroverk och företagsekonomi med en professionell Doktorsgrad i Affärsledning. Många års erfarenhet i bankbranschen.

Gynekolog reproduktolog
Dr. Violeta Fodina CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker Details
Dr. Irina Kalvāne (ex Kovalova) Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker Details
Dr. Dace Melka Gynaecologist, obstetrician Details
Dr. Natalija Pozilenkova Gynaecologist, Obstetrician, Reproduction Specialist Details
Gynekolog, obstetriker Details
Dr. Julija Tarasova Gynekolog, obstetriker Details
Dr. Violeta Fodina

CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Specialitet

CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Utbildning

Från Medical Academy of Latvia. Hon specialiserade sig inom området gynekologi och obstetrik vid Postgraduate Department på Riga Stradins University och vid Postgraduate Medical Academy i Sankt Petersburg.

Uppgradering av utbildning

Fortsatte utbildningen inom området reproduktion i Finland. Var under en längre tid chef för Reproduction Clinic i Riga. Specialiserat sig på alla extrakorporeala fertiliseringstekniker, och använt de tekniker som gett framgångsrika resultat för ett stort antal graviditeter.

Förbättrar oavbrutet sina kunskaper vid europeiska reproduktionscentra och på internationella konferenser. Specialiserat sig på fertilitetsbehandling inom gynekologisk endokrinologi.

Meddelande för patienterna

Det finns en utväg i varje situation. Vi använder vår erfarenhet, kunskap och de senaste teknikerna för att vi tillsammans ska nå positiva resultat.

Dr. Irina Kalvāne (ex Kovalova)

Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Specialitet

Reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Utbildning

Avlagt examen 2008 vid medicinska fakulteten, P. Stradins University i Riga. Kombinerar f.n. sitt arbete på Ava Riga-kliniken med fortsatt specialisering inom gynekologi och medicinsk utbildning på klinikavdelningen på Rigas barnbördshus.

Uppgradering av utbildning

Har dessutom skaffat sig praktiska färdigheter på ESHRE:s yrkeskurser. Förbättrar regelbundet sina kunskaper genom att gå utbildningskurser, gå på seminarier och konferenser.

Meddelande för patienterna

Har arbetat fyra år inom akutvården, förbättrat sin yrkeserfarenhet, hjälpt personer som lider av en sjukdom och personer som hamnat i hälsovådliga eller livshotande nödlägen, och löst problem i icke-normala situationer.

Dr. Dace Melka

Gynaecologist, obstetrician

Specialitet

Gynaecologist of the highest qualification, specializing in operative gynaecology, with more than 35 years of experience.

Utbildning

Regularly updates her knowledge at local and foreign conferences and congresses.

Meddelande för patienterna

A real professional in her field. A very responsive and knowledgeable doctor who will be able to help you in any complicated cases (endometriosis, uterine fibroids, infertility).

Dr. Natalija Pozilenkova

Gynaecologist, Obstetrician, Reproduction Specialist

Specialitet

Certified gynaecologist, obstetrician, reproduction specialist. Provides complete gynecological examination in reproduction, diagnosis and treatment of hormonal disorders, pregnancy and high-risk pregnancy monitoring.

Uppgradering av utbildning

Regularly participates in Latvian and international scientific conferences, advanced training courses, clinical studies.

Member of the reproductive and embryological section of the Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians. Member of the Russian Association of Human Reproduction.

Meddelande för patienterna

Has wide experience in the Gynaecological pathology department, Maternity and Surgery department, in infertility treatment.

Gynekolog, obstetriker

Dr. Julija Tarasova

Gynekolog, obstetriker

Specialitet

Gynekolog, obstetriker

Utbildning

In 2014, graduated from the Riga Stradins University, Faculty of Medicine, with the Doctor’s degree. From 2014, continues her studies at the Riga Stradins University Residence in Obstetrics and Gynecology.

Uppgradering av utbildning

From 2012 – volunteer at the Laboratory of Electron Microscopy of the Anatomy and Anthropology Institute (Riga Stradins University).

Meddelande för patienterna

Regularly improves and complements her professional knowledge by attending various courses and congresses.

Androlog
Dr. Juris Ērenpreiss MD internationellt certifierad andrologist, sexolog och sexterapeut Details
Dr. Juris Ērenpreiss

MD internationellt certifierad andrologist, sexolog och sexterapeut

Specialitet

MD internationellt certifierad andrologist, sexolog och sexterapeut

Utbildning

1998 så examinerades han från Lettlands medicinska akademi; hans specialisering är manliga könsorganstörningar och sexuell dysfunktion (andrologi). 2003 erhöll han doktorsexamen. Han utbildade sig och arbetade inom sitt område i Israel, Nederländerna och Sverige; full medlem av den europeiska akademin för andrologi.

Uppgradering av utbildning

Han är författare till vetenskapliga dokument och publikationer. Han uppdaterar aktivt sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom att delta i olika internationella konferenser, seminarier och kurser.

Meddelande för patienterna

Specialiserat sig på diagnos och behandling av manlig infertilitet, potens, erektion och hormonella störningar.

Urolog
Dr. Natalia Bozotova Urolog Details
Dr. Egita Deine Doctor – urologist Details
Dr. Georgijs Kirakozovs Doctor – urologist Details
Dr. Natalia Bozotova

Urolog

Specialitet

Certified urologist. Work experience since 1994 (Pauls Stradins Clinical University Hospital, Children's Clinical University Hospital).

Utbildning

Graduated from the Latvian Medical Academy; from 2008 to 2013 – University of Latvia residency programme in urology.

Uppgradering av utbildning

Member of the Latvian Association of Urologists. Member of the European Association of Urologists. In 2010, she did an internship at the Enfants Malades Hospital in Paris, France.

Dr. Egita Deine

Doctor – urologist

Specialitet

Doctor – urologist

Utbildning

Certified doctor – urologist

Meddelande för patienterna

Dr. Deine will accept patients every other Monday, from 15:00 to 19:00 by prior appointment to be made with the reception desk.

Provides consultations. Treats chronic diseases, urinary tract inflammation, diagnoses and treats STDs in women and men, consults on prostate problems (prostatitis, adenoma);

Kidney diseases. She also provides consultations to pregnant women suffering from urinary incontinence.

Performs urological operations: excision of formations; plastic repair of spermatocele; plastic repair of hydrocele; plastic repair of Frenulum Breve; varicocele with a scrotal approach; correction of urinary incontinence; excision of the urethral outer opening polyp; excision of periurethral cyst; vasectomy.

Dr. Georgijs Kirakozovs

Doctor – urologist

Specialitet

Doctor – urologist

Utbildning

In 2016, he graduated from the Faculty of Medicine of the University of Latvia and obtained a doctor's degree. Since 2016, he has been studying in the University of Latvia residency programme "Urology".

Uppgradering av utbildning

Work experience Riga Hospital No. 1, Children's Clinical University Hospital, association "Dr. Clown”.

Ultraljudspecialist
Dr. Natalija Vedmedovska Medicine doktor, gynekolog och obstetriker, prenatal ultraljudsspecialist Details
Dr. Nelli Rožina Ultrasound specialist, Diagnostic radiology specialist Details
Dr. Natalija Vedmedovska

Medicine doktor, gynekolog och obstetriker, prenatal ultraljudsspecialist

Specialitet

Medicine doktor, gynekolog och obstetriker, prenatal ultraljudsspecialist

Utbildning

Avlagt examen som med. dr vid Medical Academy of Latvia. Erhöll 2011 MD/PhD vid Riga Stradins University

Dr. Nelli Rožina

Ultrasound specialist, Diagnostic radiology specialist

Specialitet

Ultrasonography specialist, certified radiologist – diagnostician

Utbildning

In 2010, she graduated from Riga Stradins University and obtained a doctor's degree. In 2017, she completed residency programme in radiology diagnostics at Pauls Stradins Clinical University Hospital (PSKUS)/Riga Stradins University (RSU). Member of the Latvian Association of Radiologists.

Uppgradering av utbildning

Regularly updates her knowledge in various courses, seminars, participates in conferences in Latvia and abroad.

Meddelande för patienterna

Broad-based ultrasonography specialist (ultrasound examinations of abdominal organs, kidneys, bladder, thyroid, mammary glands, lymph nodes, soft tissues, joints).

Endokrinolog
Dr. Tatjana Zaķe Endocrinolog Details
Dr. Tatjana Zaķe

Endocrinolog

Specialitet

Endocrinologist

Utbildning

2007 – 2013 – Riga Stradins University, doctor's degree
2013 – 2016 – Riga Stradins University, certified internist
2016 – 2019 – Riga Stradins University, certified endocrinologist
2014 – 2018 – Riga Stradins University, Department of Doctoral Studies, programme “Medicine”
Since 2012 – Riga Stradins University, lecturer at the Faculty of Medicine
2018 – present – Project "Interaction of External and Genetic Factors in the Mechanisms of Immunological Development of Thyroid Autoimmune Diseases", researcher. Latvian Science Council grant lzp-2018/2-0059

Uppgradering av utbildning

Author of several scientific publications. Her research is related to autoimmune thyroid diseases such as Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease. Regularly updates her professional knowledge in international scientific conferences and congresses. Member of the Latvian Association of Endocrinologists and the European Association of Endocrinologists.

Meddelande för patienterna

Advises patients with diabetes and carbohydrate metabolism disorders, thyroid, adrenal and pituitary diseases, gestational diabetes, polycystic ovary syndrome, suspected secondary arterial hypertension, calcium metabolism disorders and osteoporosis, obesity and other endocrine disorders.

Onkolog kemoterapeut
Dr. Marina Babuškina Oncolog kemoterapeut Details
Dr. Marina Babuškina

Oncolog kemoterapeut

Specialitet

Oncolog kemoterapeut

Utbildning

Graduated from Riga Stradins University in 2016 and obtained a doctor's degree. In 2016, she joined the University of Latvia residency programme in oncology and chemotherapy; clinical base at Pauls Stradins Clinical University Hospital. Since 2018 – member of the Latvian Association of Oncologists and Chemotherapists. Since 2017 – member of the European Society of Medical Oncologists (ESMO).

Uppgradering av utbildning

Actively participates in events organized by the ESMO, such as ESMO Preceptorship Courses on different cancer sites; Masterclass events organized by the European School of Oncology.

Immunolog, dermatolog
Dr. Natālija Gerula Certified doctor immunologist, dermatologist, venereologist Details
Dr. Natālija Gerula

Certified doctor immunologist, dermatologist, venereologist

Specialitet

Certified doctor immunologist, dermatologist, venereologist

Utbildning

Graduated from the Mechnikov Leningrad Medical Institute and obtained the specialty of a doctor. University of Latvia, Faculty of Medicine. Certified immunologist and dermatologist. Extensive experience and many years of practice in the field of dermatology, immunology, cosmetology, venereology.

Uppgradering av utbildning

 • with secondary immunodeficiency;
 • who get ill often;
 • with autoimmune diseases (i.e., skin, mucous membranes, alopecia areata);
 • with opportunistic infections (herpes virus group, i.e. Herpes simplex, Herpes progenitalis, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, papillomatous viruses; in chronic urogenital infections – chlamydia, recurrent urea and mycoplasmosis);
 • with allergodermatoses and atopy.

Meddelande för patienterna

Member of the Latvian Association of Dermatologists and Cosmetologists, Member of the Latvian Association of Immunologists.

Medicinsk genetiker
Dr. Liene Korņejeva Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik Details
Dr. Aigars Dzalbs Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker Details
Dr. Ieva Grīnfelde Specialist inom genetik Details
Dr. Liene Korņejeva

Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik

Specialitet

Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik

Utbildning

Avlagt examen 2003 vid medicinska fakulteten, P. Stradins University i Riga, Lettland

Meddelande för patienterna

Genetisk rådgivning är nödvändig i följande fall:

 • upprepade missfall
 • om parets barn föddes med en genetisk sjukdom
 • om det fanns fall av genetisk sjukdom i familjens sjukdomshistoria
 • om resultat från gensållning hade ändrats under graviditeten; om ultraljudsundersökningen upptäckt problem med barnets hälsa, som kan vara kopplat till genetisk sjukdom
Dr. Aigars Dzalbs

Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker

Specialitet

Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker

Utbildning

Examen från Fakultetet för Medicin, Universitetet i Lettland med Medicinsk Doktorsexamen 2005. Avslutade programmet för vidare studier i Medicin med kvalifikation i Medicinsk Genetik 2010. Doktorsexamen från Studie Program i medicin 2013. Avslutade program av vidare studier i Medicin med kvalifikation i Immunologi 2014.

Uppgradering av utbildning

Tar regelbundet del vid lokala och internationella konferenser och seminarier om genetik och immunologi.

Meddelande för patienterna

Mer än 10 års erfarenhet av genetisk rådgivning och klinisk cytogenetik.

Dr. Ieva Grīnfelde

Specialist inom genetik

Kirurg
Dr. Vjačeslavs Popkovs Kirurg Details
Dr. Vjačeslavs Popkovs

Kirurg

Specialitet

Surgeon

Utbildning

Graduated from the Latvian Medical Academy and obtained a doctor's degree. He continues his education at Riga Stradins University residency programme in general surgery; at the doctoral programme at Riga Stradins University and St. Petersburg Academy of Postgraduate Medicine, clinical residency in general surgery. Specialization – laparoscopic surgery.

Uppgradering av utbildning

Continues training in laparoscopic surgery in international courses in Belgium and France. Regularly participates in local and international medicine conferences and seminars. Has extensive work experience working in large hospitals in Russia and Latvia. He has been working for a long time as the chief physician of the acute surgery department and the head of the emergency department at Jūrmala Hospital.

Meddelande för patienterna

Broad profile surgeon. Has many years of experience in general and acute – emergency surgery, successfully performs both conventional and laparoscopic operations.

Akupunktur
Dr. Dmitrijs Polaks Läkare invärtesmedicin, akupunkturläkare Details
Dr. Dmitrijs Polaks

Läkare invärtesmedicin, akupunkturläkare

Specialitet

Läkare invärtesmedicin, akupunkturläkare

Utbildning

Avlagt examen som med. dr vid Riga Medical Institute. Specialistutbildning i akupunktur

Psykiater
Dr. Dace Meļķe Psykiater Details
Dr. Dace Meļķe

Psykiater

Specialitet

Psychiatrist

Utbildning

Certified doctor psychiatrist. She has graduated from Riga Stradins University and obtained a doctor's degree.

Uppgradering av utbildning

Work experience at Riga Psychiatry and Narcology Centre and the State Social Care Centre "Rīga".

Sjuksköterskor
Evita Araja Chefssjuksköterska Details
Viktorija Everte-Burve Certifierad barnmorska Details
Iveta Garkule Sjuksköterska Details
Edita Jermaļonoka Certified outpatient care nurse Details
Evita Araja

Chefssjuksköterska

Specialitet

Chefssjuksköterska

Utbildning

Avlagt examen vid P. Stradins University i Riga.

Uppgradering av utbildning

Har erhållit en filosofie kandidatexamen inom hälsovård och sjuksköterskebehörighet. För att förbättra sina yrkeskunskaper har hon deltagit i flera kurser och seminarier.

Meddelande för patienterna

Godhjärtad och sympatisk, ser alltid till att våra patienter har det bra under de olika behandlingarna.

Viktorija Everte-Burve

Certifierad barnmorska

Specialitet

Certifierad barnmorska

Utbildning

She has graduated from Riga Medical College No. 1 and obtained the qualification of a midwife, which corresponds to the fourth level of professional qualification.

She has graduated from the Faculty of Public Health and Social Welfare of Riga Stradins University and obtained the qualification of a chief midwife. She has graduated from Riga Stradins University master's programme "Health Management".

Uppgradering av utbildning

Regularly improves her professional knowledge by attending various courses, seminars and scientific conferences.

Meddelande för patienterna

She considers communication with patients to be central to healthcare processes and works to provide care at the highest level.

Iveta Garkule

Sjuksköterska

Specialitet

Sjuksköterska

Utbildning

She has graduated from Daugavpils Medical College.

Uppgradering av utbildning

Participates in various courses and seminars to improve qualification. Work experience in Great Britain (Southampton General Hospital, Acute Medical Unit).

Edita Jermaļonoka

Certified outpatient care nurse

Specialitet

Certified outpatient care nurse

Utbildning

She has graduated from Daugavpils Medical College and Riga Stradins University.

Uppgradering av utbildning

Participates in various courses and seminars to update her qualification.

Embryolog
Andris Grunskis Embryologist, Laboratory Specialist Details
Evija Pīmane (på mammaledighet) Embryolog, kvalitetschef Details
Arita Blumberga Embryolog-biolog Details
Rūta Romanosa Embryolog-biolog Details
Alise Ose Embryolog-biolog Details
Andris Grunskis

Embryologist, Laboratory Specialist

Specialitet

Embryologist, Laboratory Specialist

Utbildning

Natural sciences master's degree in biology (2010).

Uppgradering av utbildning

Regularly attends local and international seminars and trainings to upgrade his knowledge and practical skills. Competence and knowledge are confirmed by the certificate of the Senior Clinical Embryologist of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) obtained in 2017, as well as the laboratory specialist certificate obtained in 2013.

Meddelande för patienterna

The most important thing is to provide patients with the highest possible quality of treatment using all the available technologies and experience accumulated in a period of over 11 years. Sometimes it is enough to not give up.

Evija Pīmane (på mammaledighet)

Embryolog, kvalitetschef

Specialitet

Embryolog, kvalitetschef

Utbildning

Avlagt examen vid University of Latvia och har erhållit en naturvetenskaplig examen i biologi och en magisterexamen i näringsvetenskap (hälsovetenskap).

Uppgradering av utbildning

Utbyter erfarenheter med anställda vid andra kliniker. Deltar i internationella vetenskapliga konferenser och kompetenshöjande kurser i Europa och andra länder utanför Europa.

Meddelande för patienterna

Med ett stort ansvar att ta hand om alla levande celler som levereras till embryologilaboratoriet, och att noggrant genomföra en utvärdering av dem och alla standardprocedurer för att uppnå bästa möjliga fertilitetsresultat.

Arita Blumberga

Embryolog-biolog

Specialitet

Embryolog-biolog

Utbildning

Examen från Universitetet i Lettland med B.S. i biologi 2009.
Examen från Universitetet i Lettland med M.S. in Näringslära 2011.

Meddelande för patienterna

Mer än tre års yrkerserfarenhet inom området genetik och ett och ett halvt års yrkeserfarenhet inom området näringslära hos BKUS (Lettlands Kliniska Universitetsjukhus för barn)

Deltagit i olika vetenskapliga seminarier, kurser och konferenser.

Rūta Romanosa

Embryolog-biolog

Specialitet

Embryolog-biolog

Utbildning

In 2019, she obtained a bachelor's degree in biology at the Faculty of Biology of the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

The qualification of an embryologist is further upgraded by participating in various seminars and practical conferences. She has obtained a certificate by participating in various workshops in Vilnius.

Alise Ose

Embryolog-biolog

Specialitet

Embryolog-biolog

Utbildning

In 2019, she obtained a bachelor's degree in biology at the Faculty of Biology of the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

The qualification of an embryologist is further upgraded by participating in various seminars and practical conferences. She has obtained a certificate by participating in various workshops in Vilnius.

iVF Riga Genetiska center
Dr. Liene Korņejeva Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik Details
Dr. Aigars Dzalbs Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker Details
Dr. Ieva Grīnfelde Specialist inom genetik Details
Dace Serģe Chef för Genetiska Center Details
Dace Enkure Molekylär Genetiker Details
Santa Andersone Cytogenetiker Details
Una Čonka Molekylär Genetiker Details
Elza Rubena Molekylär Genetiker Details
Inita Irbe Genetiker-biologist Details
Dr. Liene Korņejeva

Chef för genetisk avdelning, specialist inom genetik

Dr. Aigars Dzalbs

Medicinsk Genetiker, Cytogenetiker

Dr. Ieva Grīnfelde

Specialist inom genetik

Dace Serģe

Chef för Genetiska Center

Specialitet

Chef för Genetiska Center

Utbildning

Master's degree in social sciences – Riga Stradins University, Faculty of Law, professional master's programme "Law". Master's degree in social sciences – University of Latvia, Faculty of Economics and Management, European Studies. Bachelor's degree in social sciences – Riga Stradins University, Faculty of European Studies, Department of Regional Economics and Business, European Economics and Business.

Uppgradering av utbildning

Work experience 2010 – 2017 Director Orto Clinic; 2006 – 2010 Ministry of Welfare, Head of the International Agreements and Relations Division; 2004 – 2006 Head of the EU Coordination Sector of the Legal Department of the State Social Insurance Agency.

Dace Enkure

Molekylär Genetiker

Specialitet

Molekylär Genetiker, certified geneticist (medical support person)

Utbildning

Graduated from the University of Latvia in 2007; holds a bachelor's degree in biology. In 2010, she graduated from master's programme "Biomedicine" at Riga Stradins University, obtaining a master's degree in biology. In 2013, she completed the doctoral programme in medicine at Riga Stradins University.

Uppgradering av utbildning

More than ten years of experience in molecular biology and genetics. Author and co-author of a number of internationally cited publications. Participation in local and international scientific projects. Raises qualification by taking part in both Latvian and international conferences and trainings.

Member of the Latvian Human Genetics Association.

Santa Andersone

Cytogenetiker

Specialitet

Cytogenetiker

Utbildning

Graduated from the University of Latvia in 2015; holds a bachelor of science degree in biology. In 2017, she obtained a master of science degree in biology from the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

More than two years of experience in scientific research at the Latvian Biomedical Research and Study Centre. Attends conferences and seminars in Latvia.

Una Čonka

Molekylär Genetiker

Specialitet

Molekylär Genetiker

Utbildning

2016. gadā Latvijas Universitātē ieguva bakalaura grādu bioloģijā. Turpina maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē.

Elza Rubena

Molekylär Genetiker

Specialitet

Molekylär Genetiker

Utbildning

In 2019, she obtained a bachelor's degree in biology at the Faculty of Biology of the University of Latvia.

Uppgradering av utbildning

Work experience – assistant project manager (University of Latvia); sterilization technician (SIA "Orto klīnika"); Senior Expert in the Serology Group (scientific institute "BIOR").

Inita Irbe

Genetiker-biologist

Specialitet

Genetiker-biologist

Utbildning

Examinerad från Daugavpils Universitet med kandidatexamen i biologi 2010.

Meddelande för patienterna

Mer än tre års professionell erfarenhet av cytogenetik på Rigas Östra Universitetssjukhus.

iVF Riga Centrum för stamceller
Anna Dorondo Chef på Centrat för Stamceller, kvalitetschef Details
Elīna Vaidere Molekylär Biologist, Biotechnologist på Centrat för Stamceller Details
Marija Mihailova Molekylär Biologist, Biotechnologist Details
Marija Urbo Certifierad barnmorska Details
Dana Saukuma Administrator of the Genetics Centre and the Stem Cell Centre Details
Anna Dorondo

Chef på Centrat för Stamceller, kvalitetschef

Specialitet

Chef på Centrat för Stamceller, kvalitetschef

Utbildning

In 2015, she graduated from the University of Latvia and obtained a master's degree in chemistry; in 2019, she graduated from Riga Stradins University acquiring a master's degree in biomedicine.

Uppgradering av utbildning

Experience in scientific research in the field of chemistry and molecular biology. Participation in local and international conferences. She has completed quality management courses, both local and international.

Meddelande för patienterna

She has also obtained certificates in labour protection, project management, HR management.

Elīna Vaidere

Molekylär Biologist, Biotechnologist på Centrat för Stamceller

Specialitet

Molekylär Biologist, Biotechnologist på Centrat för Stamceller

Utbildning

In 2005, she graduated from the University of Latvia and obtained a master's degree in natural sciences. She completed her doctoral studies at the University of Latvia in 2009, specializing in molecular biology.

Uppgradering av utbildning

More than 12 years of experience in molecular biology and cell biology. Participation in both local and international conferences and courses.

Marija Mihailova

Molekylär Biologist, Biotechnologist

Specialitet

Molekylär Biologist, Biotechnologist

Utbildning

In 2002, she obtained master's degree in biology at the University of Latvia, specialising in molecular biology. In 2008, she obtained Dr. biol. degree at the University of Latvia, specialising in molecular biology.

Uppgradering av utbildning

From 2002 to 2005, worked at the Institute of Virology of the Essen-Duisburg University Hospital, where she developed a larger part of her doctoral thesis. In 2011, for a period of three months, she gained practical experience and skills in work with the method of flow cytometry at the same institute. She has attended several international schools for young scientists in immunology, biotechnology and molecular biology. Attends scientific conferences, seminars and training courses.

Meddelande för patienterna

Has obtained a certificate on the organization and safety cycles of biohazardous and potentially infectious waste management.

Member of the Latvian Biochemistry Society since 2000

Information for patients<.strong>

Experience of twenty years in scientific research in the field of molecular biology. Winner or numerous awards:

 • University of Latvia annual award “Achievements in Science” for the best doctoral thesis of 2008 (6 February 2009)
 • Latvian Academy of Sciences Young Scientists Award for Doctoral Thesis “HCV Prototype Vaccine Based on Hepatitis B Core Virus-Like Particles” (2008)
 • Latvian Academy of Sciences Young Scientists Award for scientific work “Genetic Analysis of Hepatitis B Virus” (2002)

Co-author of several scientific publications.

Marija Urbo

Certifierad barnmorska

Specialitet

Certifierad barnmorska

Utbildning

Avlagt kandidatexamen vid Paul Stradins Riga Medical University inom hälso- och sjukvård. Deltagit i Erasmusprogrammet för främjandet av ökat utbyte av studenter högskolor emellan. Som del av programmet, studerade och praktiserade vid Kuopio University Hospital och Savonia University of Applied Sciences.

Genomgick en kurs i kemi vid Paul Stradins Riga University.

Her research work was published in the 2015 collection of scientific articles of Riga Stradins University.

In 2017, she graduated from Riga Stradins University and obtained a master's degree in health sciences in nutrition.

Uppgradering av utbildning

She constantly updates her knowledge by attending scientific conferences.

Dana Saukuma

Administrator of the Genetics Centre and the Stem Cell Centre

Specialitet

Administrator of the Genetics Centre and the Stem Cell Centre

Utbildning

In 2004, she graduated from Riga Graduate School of Pedagogy and Education Management, obtaining a bachelor of social sciences degree in psychology.

Uppgradering av utbildning

Extensive experience as an administrator and salon manager, as well as experience in a pre-school educational institution.

Internationella avdelningen
Dr. Violeta Fodina CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker Details
Jelena Silkalna Direktör för iVF Riga infertilitetsbehandlingsklinik; Chef för Internationella avdelninge Details
Marina Valetko Patientsamordnare Details
Nadia Hrolenko Patientsamordnare Details
Dr. Violeta Fodina

CEO, reproduktionsspecialist, gynekolog, obstetriker

Jelena Silkalna

Direktör för iVF Riga infertilitetsbehandlingsklinik; Chef för Internationella avdelninge

Specialitet

Chef för Internationella avdelninge

Utbildning

Genomgått specialiserad gymnasieutbildning för obstetriker på Riga Medical College No. 1.

Uppgradering av utbildning

Deltar regelbundet i kompetensförbättringskurser och seminarier, både i Lettland och i övriga Europa.

Meddelande för patienterna

10 års professionell erfarenhet inom området patientsamordning. "Jag kommer att vara med dig hela tiden, från det första samtalet till att ditt barn föds."

Marina Valetko

Patientsamordnare

Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Framgångsrikt avslutad kurs i projektledning vid utbildnings och konsultcentret ”ABC”

Meddelande för patienterna

Mer än 5 års professionell erfarenhet inom området administration vid en medicinsk institution.

Nadia Hrolenko

Patientsamordnare

Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Högre utbildning inom området juridik, och med juristkompetens.

Uppgradering av utbildning

10 års erfarenhet av samordning av utländska och inhemska patienter samt deltagande i kurser i Europa för vilka hon erhållit ett tillbörligt certifikat.

Meddelande för patienterna

Patienten kommer att känna sig trygg och väl omhändertagen under behandlingen på vår klinik.

Administrering
Simona Seleznova Patientsamordnare Details
Nataļja Kuhare Chief Administratör Details
Olga Trokša-Traško Administratör Details
Karina Ivanova Administratör Details
Dana Saukuma Details
Simona Seleznova

Patientsamordnare

Specialitet

Patientsamordnare

Utbildning

Genomgår just nu ett utbildningsprogram inom Turism och hotellmanagement på Turiba Universitet

Meddelande för patienterna

Många års erfarenhet som sekreterare i aktiebolaget ”Baltijas Apdrošināšanas Nams”. (Försäkringsbolag)

Nataļja Kuhare

Chief Administratör

Specialitet

Chief Administratör

Utbildning

Examen från Universitet Turiba med en kvalifikation I rättskunskap.
Tar aktiv del vid seminarier och föreläsningar för effektiv kundtjänst och administration.

Olga Trokša-Traško

Administratör

Specialitet

Administratör

Utbildning

She studied at the Trade Vocational High School and obtained the qualification of a hotel services specialist. She currently studies in the programme “Entrepreneurship” at RISEBA (Riga International School of Economics and Business Administration).

Karina Ivanova

Administratör

Specialitet

Administratör

Dana Saukuma

Marknadsföring
Lilija Agzamova Marknadsekonom Details
Anna Daņiļina Details
Lilija Agzamova

Marknadsekonom

Specialitet

Marknadsekonom

Utbildning

Avlagt examen som fil. mag. i rysk filologi vid fakulteten för Humanitarian Studies, University of Latvia

Anna Daņiļina

Ekonomiavdelning
Raisa Klimova Redovisningsansvarig Details
Irina Žukova Redovisare Details
Ilze Ķirse Redovisare Details
Raisa Klimova

Redovisningsansvarig

Specialitet

Redovisningsansvarig

Utbildning

Examen från Lettiska Universitetet, Ekonomiska fakultetet, med specialitet "Redovisning och analys av finansiell verksamhet".

Många års yrkeserfarenhet inom redovisningsområdet samt även ekonomiska analyser av företagsverksamheter.

Meddelande för patienterna

Har ett internationellt certifikat för redovisningsstandarder.

Irina Žukova

Redovisare

Specialitet

Redovisare

Utbildning

Innehar en universitetsexamen inom området lätt industri. Många års erfarenhet inom träindustri och logistik så väl som inom redovisning. Uppsöker kurser och seminarier regelbundet.

Ilze Ķirse

Redovisare

Specialitet

Redovisare

Utbildning

Examinerad från Fakultetet för Främmande språk, Lettiska Universitetet och institutet för redovisning, Lettiska Universitetet (Ekonomisk kvalifikation i redovisning).

Examinerad från Rigas Internationella Ekonomiska läroverk och företagsekonomi med en professionell Doktorsgrad i Affärsledning. Många års erfarenhet i bankbranschen.

Priecāsimies Jūs redzēt mūsu klīnikā!

Sazinieties ar mūsu pacientu koordinatoriem:

Jeļena Silkalna
Simona Seļezņova
Nadežda Hroļenko
Marina Vaļetko

Sekretesspolicy och kakor

Aicinām jūs uzmanīgi iepazīties ar mūsu privātuma un sīkdatņu politiku, pirms lietojiet tīmekļa vietni www.ivfriga.lv. Šīs vietnes izmantošana nozīmē, ka jūs akceptējat šīs politikas saturu un tam piekrītat.

Call us (Working hours 09:00 - 17:00)

(+371) 67 111 117 (+371) 25 641 022

Write to us

info@ivfriga.lv
Customer survey
 
Copyright 2021, iVF Riga.
Web development: